Regulamin Szczepień

Drodzy pacjenci! Niżej zamieszczamy komunikat głównego inspektora sanitarnego z dnia 27 paxdizernika 2023r. Jest to komunikat w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024.