Skierowania do innych specjalistów

Drodzy pacjenci! Uprzejmie informujemy, że skierowania są wystawiane przez lekarzy na podstawie wizyty lub teleporady. W razie potrzeby wystawienia skierowania prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z poradnią i umówienie wizyty lub teleporady w sprawie wystawienia dokumentu do specjalisty.