O naszej poradni

Konsekwentnie działamy na rzecz zapewnienia i rozwoju profesjonalnej opieki zdrowotnej wysokiej jakości, służącej zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu naszych pacjentów i naszego zespołu poprzez rozwijane kompetencje, odpowiedzialność, nieustępliwość, pracę zespołową.

Lekarze, pielęgniarki i położne pracują dla Was od 2000 roku. W poradni kształcą się także przyszli lekarze i specjaliści medycyny rodzinnej.

ikona mapka ul. Świtezianki 12,
91-496 Łódź
ikona zegar poniedziałek-piątek
8:00-18:00

Kontakt

Nasz zespół

Specjaliści medycyny rodzinnej

Dagmara Suliborska

Ewa Sterniczuk

Opieka pielęgniarska

Małgorzata Bujnowicz

Małgorzata Kobieracka

Piotr Bujnowicz

Położna środowiskowo-rodzinna

Romka Szewczyk

Pielęgniarki do spraw szczepień

Małgorzata Bujnowicz

Małgorzata Kobieracka

zdjecie poradnia

Położna POZ

Opieka położnej dla pacjentów POZ

Położna jest samodzielną specjalistką, której zadaniem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Do kompetencji naszej położnej należy:

– kierowanie na badania diagnostyczne, których wykonanie jest warunkiem koniecznym w celu wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka,

– opieka nad kobietą znajdującą się w ciąży fizjologicznej,

– udzielanie porad związanych z dietą kobiet ciężarnych,

– monitorowanie rozwoju płodu z wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej,

– prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu,

– otaczanie opieką noworodki i niemowlęta (do 6 tygodnia życia),

– prowadzenie edukacji prozdrowotnej kobiet i ich rodzin w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i metod jej planowania,

– rozpoznawanie ciąży,

– prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku chorób kobiecych i patologii położniczych.

Położna

– wspiera przyszłe mamy: przygotowuje je do porodu, uczy opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, prowadzi naukę karmienia piersią,

– w ramach wizyt patronażowych po rozwiązaniu ocenia rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka oraz to, jak przebiega jego adaptacja do środowiska w którym żyje,

– podczas wizyt patronażowych położna sprawdza stan jego skóry i błon śluzowych, sprawdza jak goi się pępek, kontroluje wydaliny i wydzieliny dziecka, funkcjonowanie narządów zmysłów, prawidłowość odruchów,

– obserwuje reakcje panujące w rodzinie i reaguje na zaobserwowane sytuacje patologiczne,

– informuje młodych rodziców o szczepieniach ochronnych i badaniach profilaktycznych, wspiera kobiety samotne wskazując miejsca, gdzie otrzymują pomoc.

Pielęgniarka POZ

Opieka pielęgniarska dla pacjentów POZ

Do zadań pielęgniarki należy:

– wykonywanie iniekcji domięśniowych,

– zaopatrywanie ran,

– zakładanie opatrunków na odleżyny oparzenia,

– cewnikowanie, – płukanie pęcherza,

– wykonywanie zabiegów higieniczno-leczniczych w stomiach,

– dbanie o trudno gojące się rany,

– wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę i lekarza rodzinnego.

Oferujemy pomoc pielęgniarską:

– w sytuacji choroby i niepełnosprawności pacjenta,

– kiedy trzeba przygotować i zaktywizować osobę chorą do samo opieki i samo pielęgnacji,

– nasze pielęgniarki sprawują opiekę profilaktyczną dotyczącą dzieci do piątego roku życia (testy przesiewowe oraz wizyty patronażowe),

– wspierają rodzinę dokonując instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią czy pielęgnacji jamy ustnej.

Nocna i świąteczna Opieka zdrowotna w Łódzkiem

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna pomoc podczas epidemii Covid19.

Podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa gabinety nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w pierwszej kolejności udzielają teleporad. Podczas teleporady lekarz wyda zalecenia dotyczące terapii, a także w razie potrzeby może wystawić e-zwolnienie oraz e-receptę. Jeżeli lekarz w trakcie telefonicznego wywiadu potwierdzi konieczność osobistej wizyty – taka wizyta się odbywa.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych, – w domu pacjenta (w przypadku medycznie uzasadnionych), – telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Placówki, któe realizują nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną w Łódzkiem

Sprawdź