Dla pacjentów z niepełnosprawnością

Dla pacjentów niesłyszących i słabosłyszących.

Drodzy pacjenci! Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że nasza Poradnia udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • Poczta elektroniczna poz.sterniczuk@gmail.com
  • Kontakt telefoniczny nr, SMS, MMS nr
  • Strona internetowa www.switezianki12.pl
  • Dostępny jest również zdalny dostęp do tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

Osoba uprawniona w kontaktach z poradnią może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2023r. poz. 1545); ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 2240, poz. 1062