Wizyty domowe

Drodzy Pacjenci!

Realizujemy wizyty domowe dla pacjentów niezdolnych do samodzielnego poruszania się. Na taką wizytę umawiamy się oczywiście w taki sam sposób jak na wizytę do poradni, a więc poprzez telefon lub osobiście. W czasie rozmowy prosimy o informację, że ma być to wizyta domowa.