Certyfikat jakości usług medycznych

Drodzy pacjenci! Nasza placówka od roku 2022 posiada certyfikat jakości usług medycznych  wydawany przez Ministra zdrowia. Oznacza to, że pracujemy według opracowanych przez nasz zespół procedur wewnętrznych. Jesteśmy jedną z 200 placówek w Polsce posiadających taki certyfikat.

Dziękujemy za lojalność, życzliwość i cierpliwość wobec pracowników poradni!