Ankieta badania satysfakcji pacjenta

Szanowni Państwo!

Państwa opinia jest nam niezwykle pomocna w poprawie jakości usług medycznych oraz świadczenia naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Przekazując Państwu niniejszą ankietę prosimy o udzielanie odpowiedzi na pytania w niej zawartę biorąc pod uwagę korzystanie z naszych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

  1. Metryczka

  Proszę zakreślić odpowiednie odpowiedzi. Dane te posłużą do analizy satysfakcji w poszczególnych grupach i nie będą ujawniane nikomu poza osobą opracowującą/weryfikującą ankietę. Jeżeli nie chce Pan/i wypełnić całej metryczki, proszę odpowiedzieć na tak wiele pytań, jak to tylko możliwe.

  a) Płeć:

  b) Wiek:

  2. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

  Czy wizyta Pana/Pani w naszej przychodni odbywa się z poszanowaniem godności osobistej?

  Czy wizyta Pana/Pani u lekarza odbywa się z zachowaniem zasad intymności?

  Czy obecność osób trzecich (np. stażysty) podczas wizyty u lekarza ma miejsce po uzyskaniu Pana/Pani zgody?

  Czy Pan/Pani uzyskał zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia podczas wizyty lekarskiej?

  Czy Pan/Pani uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia?

  3. Ile razy w miesiącu korzysta Pan/Pani z wizyty w naszej przychodni?

  4. Inne uwagi:

  5. Odpowiedzi udzielał:

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety